Puusepän­tuotteet kaik­kiin tarpei­siin

Huone­kalut ja sisustus­elementit mitta­tilaus­työnä

Puu tarjoaa sisustajalle tai raken­tajalle persoo­nallisia mahdol­lisuuksia toteuttaa laaduk­kaita ja kestäviä ratkaisuja. Omien mittojen ja toiveiden mukaan tehty huonekalu on varmasti mieleinen käyttö­kaluste ja sisus­tuksesi keskipiste.

Verstaaltani asiak­kaalla on mahdol­lisuus saada yksilöl­lisiä ja laadukkaita kalusteita sekä pien­esineitä. Valmistan kalusteita moni­puolisesti käsi­työnä. Valikoimaani kuuluvat muun muassa pöydät, lipastot, kaapistot, ovet sekä pihakeinut ja -penkit.

Käsityönä valmistettu tuote takaa aidon, elävän muodon ja tuntuman puuhun. Näin tuotteesta saadaan myös tyylikäs ja raken­teellisesti kes­tävä.

Olen avoin erilaisille ideoille ja mielel­läni mukana jo tuotteen suunnittelu­vaiheessa. Materiaalin asettamat vaatimukset ja rajoitukset rakenteille ja liitoksille on myös tärkeää kartoittaa alusta asti.

Ota yhteyttä, ja saat kotiisi tyylik­käät huone­kalut mitta­tilaus­työnä!